Gunning Maaibestek 2L2 2022

Geplaatst op: 07-03-2022

Voor Waterschap Vechtstromen mogen we nu ook het onderhoud aan de watersystemen uitvoeren voor het maaibestek 2L2 2022.

Dit werk dat 4 maaiseizoenen behelst, bestaat in hoofdzaak uit het verrichten diverse opruimingswerkzaamheden, het snoeien van beplanting, het maaien van onderhoudspaden, het maaien van waterlopen (zowel bodem als taluds) met verschillende breedtes, het verwerken van vrijgekomen maaisel en het afvoeren van maaisel naar een depot, het egaliseren van onderhoudspaden. Het gebied strekt zich ongeveer uit over omgeving Coevorden, Nieuwlande en  Wachtum. Zorg voor flora & fauna is een belangrijke pijler binnen dit project.

Met de gunning van dit bestek, hebben we dit jaar vier maaibestekken van het waterschap in onderhoud, waarin we totaal ongeveer 1.800km pad moeten maaien en circa 1.500km moeten schonen.

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week