Bagger- en beschoeiingswerk Tuinbouwcentrum Erica

Geplaatst op: 06-10-2023

In de periode van februari tot en met oktober 2023 hebben we in opdracht van Waterschap Vechtstromen werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het project ‘Bagger- en beschoeiingswerk Tuinbouwcentrum Erica’.

In het kader van de uit te voeren baggerwerkzaamheden hebben we ons gericht op het verbeteren van een deel van de watergangen in het tuinbouwcentrum te Erica. Deze omvatten het baggeren van in totaal 4.100 meter aan watergangen. We hebben gebruikgemaakt van zowel een kraan als een duwboot en hebben de baggerspecie vervoerd per as en over water naar verschillende bestemmingen.

Naast het baggeren hebben we ook kunststof beschoeiing aangebracht op verschillende locaties in het gebied. Onze werkzaamheden omvatten verder het verzorgen van weg- en terreinopnames, bouwkundige opnames, NUTS-overleggen en het inventariseren en oplossen van knelpunten. We hebben peilwerkzaamheden uitgevoerd en een tijdelijk (overslag)depot en overslaglocaties ingericht. Daarnaast hebben we onze expertise ingezet bij het aanbrengen van oeverbescherming en instroomvoorzieningen, en het reinigen van duikers. 

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week