Watergangen

In de loop der jaren heeft Fuhler zich met haar dienstverlening en machinepark ook toegelegd op aanleg en onderhoud van watergangen en sloten.

Zo kunt u het bedrijf, naast ruilverkavelingswerkzaamheden en verbetering van de landbouwstructuur, ook inschakelen voor de aanleg, het verbreden/herstellen en het verondiepen/dempen van watergangen. We bieden diverse mogelijkheden voor het op ecologisch verantwoorde wijze onderhouden van bermen, taluds, schouwpaden en sloten. Met het modern en uitgebreid machinepark en specifieke uitrustingsstukken zijn deze werkzaamheden Fuhler op het lijf geschreven; of het nu gaat om het opschonen van waterlopen en maaien van smalle werkpaden of het maaikorven van grote watergangen en baggeren van vijvers. Hierbij maken we geen onderscheid in de grootte van de werkzaamheden.

Uiteraard kunnen we ook alle hieraan gerelateerde maatregelen voor u uitvoeren. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het plaatsen of verbeteren van beschoeiing, het aanleggen dammen met duikers of bijvoorbeeld het plaatsen of aanpassen van erfafscheiding. 

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week