Grondverzet

Fuhler beschikt over alle expertise en het benodigde materieel die er komt kijken bij een efficiënte en vakkundige uitvoering van grondverzet-werkzaamheden. Het moderne machinepark is berekend voor de meest uiteenlopende taken in dit werk; of het nu alleen gaat om graafwerkzaamheden, of wanneer de grond of andere bodem- of bouwstoffen getransporteerd en eventueel verwerkt moet worden. Het personeel en materieel is altijd snel en flexibel inzetbaar, voor alle soorten grondverzet. Een groot en modern machinepark en transport en onderhoud in eigen beheer, staan er borg voor dat uw werkzaamheden altijd doorgang kunnen vinden en geheel naar tevredenheid worden uitgevoerd.

Voor maatwerk zijn de wensen van onze opdrachtgevers altijd het uitgangspunt. Of het nu gaat om het aannemen van complete projecten of het uitvoeren van werken op regiebasis (op basis van bijvoorbeeld uur- of dagtarieven). U kunt ons in dit verband onder meer inschakelen voor:

  • Aanleg van opritten, parkeerplaatsen en erfverhardingen
  • Ontgraven en aanvullen van bouwputten, stallen, tuinen, vijvers en zwembaden
  • Graven van funderingen
  • Uitvoeren van grondverbetering
  • Aanleg van grondlichamen
  • Bouwklaar maken van (bouw)percelen
  • Omzetten en herinrichten van grond- en baggerdepots
  • Putten van zand
  • Transporteren van bodemproducten
  • Verhuur van divers transport- en grondverzetmaterieel (inclusief bediening)

Naast deze veel voorkomende werkzaamheden zijn speciale wensen uiteraard altijd bespreekbaar.

Wij kunnen u adviseren over een effectieve aanpak, waarbij rekening gehouden wordt met allerlei bepalende factoren als grondstructuur, ecologische en archeologische verplichtingen, wet- en regelgeving, maar ook belangrijke zaken als planning, budget en gebruiksdoelstelling.

Bijzonder materieel
Fuhler gaat met haar dienstverlening een paar stapjes verder en kan in dit kuubs-verzet vaak door waar andere stoppen. Op terreinen met zeer kwetsbare bodems kunnen wij diverse oplossingen bieden om insporing in de bodem te voorkomen. Maar ook voor werkzaamheden in extreem natte ondergronden en geringe draagkracht heeft Fuhler BV in haar machinepark onder andere speciaal ingerichte rupskranen en bulldozers met brede kunststof platen en rupsdumpers met een zeer lage bodemdruk. Deze machines hebben in geladen toestand bijvoorbeeld een bodemdruk van ca. 0,2 kg per cm². Ter verduidelijking: alleen al een persoon met een normale schoenmaat en een gewicht van 90 kg heeft een bodemdruk van 0,75 kg per cm².  Voor wanneer de omstandigheden hier om vragen, zijn wij in het bezit van een groot aantal rijplaten waarmee een platenbaan aangelegd kan worden in het terrein.

Doordat wij tevens eventueel benodigde materialen zoals granulaat, zand en teelaarde kunnen leveren en afvalstoffen zoals puin en overtollige grond kunnen afvoeren, zijn we in staat om uw werkzaamheden in zijn geheel uit te voeren. Wij verzorgen, afhankelijk van de wens, het gehele traject of enkele onderdelen ervan.

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week