CO2 & zo

Fuhler BV streeft ernaar haar werkomgeving en het milieu zo min mogelijk te belasten. We hebben het beleid voor het duurzaam ondernemen en onze doelstellingen en acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering onze processen.

Om dit te kunnen koppelen aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen, hebben wij in 2016 besloten om de CO₂-prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO₂-uitstoot.

De wens is om in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten bewust om te gaan met factoren als energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materieel en het gebruik van duurzame energie.

Fuhler BV is gecertificeerd volgens de normen VCA** 2008/5.1 (veiligheid), NEN-ISO 9001:2015 (kwaliteit), NEN-ISO 14001:2015 (milieu) en SIKB7000 protocol 7001 (bodemsaneringen).


Het nieuwe draaien: http://www.greendeals.nl/green-deal-het-nieuwe-draaien-getekend/

Stimuleren van duurzame ontwikkeling, logistieke efficiency en toepassing van kennis op het gebied van logistiek en mobiliteit. Ga naar de website http://www.lean-green.nl

Naar de website van SKAO

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week