Groenrecycling

Fuhler beschikt over een ruime ervaring in composteer-technieken en heeft een breed arsenaal aan verkleiningsmachines en zeefinstallaties. Hiermee kunnen alle handelingen die bij het maken van compost nodig zijn, zoals het verkleinen, het op- en omzetten, het afzeven en het verwijderen van ijzer en folie, worden uitgevoerd. Door het zeven op verschillende fracties, kan het residu gescheiden worden van het eindproduct. Fuhler zeeft naast compost, tevens producten zoals veen.

Fuhler heeft sinds enige jaren onder de naam van BOV Recycling Emmen bv haar eigen compostering. Op deze locatie worden allerlei organische reststromen uit de natuur en ook uit tuinen en openbaar groen geaccepteerd. Deze afvalstromen worden in het recyclingsproces omgezet tot hoogwaardige biomassa of in grond- of brandstoffen en andere bruikbare (bodem)producten. De dienstverlening bestaat onder andere uit:

  • Inname van onder andere groenafval (snoeihout, stobben, plantsoenafval), bouwafval (puin) en grond, berm-/natuur-/cultuurgras, slootmaaisel
  • Verkoop van onder andere puin, grond, compost en biomassa
  • Verhuur en transport van containers


De locatie van BOV recycling Emmen bevindt zich aan de Kapitein Grantstraat nummer 38 in Emmen en is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 17:00 uur en 's zaterdags van 08:00 tot 14:00 uur.

Contactgegevens:
De BOV is telefonisch te bereiken op 0591-670448 en per mail via weegbrug@bovemmen.nl.

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week