Milieutechniek

Fuhler heeft het laatste decennium veel ervaring opgedaan in het uitvoeren van diverse bodemsaneringen en het herinrichten van saneringslocaties. De werkzaamheden variëren van eenvoudige traditionele saneringen (ontgraven en afvoeren) tot meer ingewikkelde varianten bij bijvoorbeeld saneringen van stortplaatsen. Onze deskundigheid omvat zowel advies als uitvoering, waarbij onze rol per project wisselt.

Veiligheid van personeel en omgeving hebben bij ons altijd de hoogste prioriteit. Daarom beschikt het op saneringen in te zetten personeel en materieel over de kwalificaties om diverse saneringen op een verantwoorde manier uit te kunnen voeren. Onze medewerkers worden jaarlijks bijgeschoold in saneringen en veiligheid.

Om onze werkwijze te borgen, zijn we gecertificeerd en erkend door het ministerie van VROM en in het bezit van het procescertificaat BRL 7000 (VKB-protocol 7001) op het gebied van milieutechniek. Dit houdt in dat we werken volgens de wettelijke regelgeving, richtlijnen en milieukundige eisen die zijn opgesteld door de overheid.

U kunt daarom voor een grondige oplossing van een bodemverontreiniging bij Fuhler terecht voor het totale pakket; van het moment van de ‘probleemstelling’ en de planvorming, het regelen van alle benodigde meldingen en vergunningen tot en met het uitvoeren op een resultaatgerichte wijze van de daadwerkelijke sanering en de uiteindelijke eindevaluatie.

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week