Bodemsanering

Wanneer u graafwerkzaamheden wilt uitvoeren en bodemonderzoek heeft uitgewezen dat op de locatie bodemvervuiling aanwezig is, óf er is een bodemverontreiniging ontstaan als gevolg van een milieu-incident (calamiteit), Fuhler heeft de kennis en ervaring om uw probleem op te lossen. Zowel voor de voorbereidingen op de sanering als voor de uitvoering van (met name traditionele) grondsanering en eventuele herinrichting van de saneringslocatie, beschikken wij over deskundige medewerkers met jarenlange ervaring en de vereiste opleidingen en daarnaast gecertificeerd materieel. In onze adviezen gaan we altijd uit van de belangen en wensen van de opdrachtgever.

Naast het saneren (ontgraven en afvoeren) van sterk van elkaar verschillende bodemvervuilingen, is Fuhler ook ervaren op het gebied van asbestbodemsanering. Met behulp van zeefinstallaties en eventueel door middel van ‘handpicking’, scheiden we de grond zorgvuldig van het asbest en/of van bijvoorbeeld puin, zodat het materiaal maximaal gerecycled kan worden.

De bodemsanerings-werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen zijn onder meer:

  • Opstellen kostenramingen
  • Voorbereiding en planvorming bodemsaneringen
  • Verzorgen BUS-melding
  • Overleg voeren met bevoegd gezag en andere betrokkenen
  • Uitvoering bodemsaneringen
  • Afzetten schone en verontreinigde grond en andere vrijkomende bouwstoffen, groenafval e.d.
  • Verzorgen partij bemonsteringen/keuringen van grond conform het Besluit Bodemkwaliteit
  • Leveren van schone grond en andere bouwstoffen of herinrichtingsmaterialen.
© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week