Totaalpakket

Fuhler BV heeft zich toegespitst op een breed scala aan werkzaamheden en is daarmee een complete specialist voor uitvoering van verschillende soorten projecten, zowel groot als klein. Bij Fuhler vinden we een goede en nette uitvoering van het werk belangrijk, alsmede een flexibele instelling. Meedenken om de kosten zo laag mogelijk te houden is ons door vele opdrachtgevers geprezen motto. Ook bij calamiteiten zijn we snel beschikbaar.

Zo houdt zij zich ook bezig met boven- en ondergrondse infrastructurele projecten, waarbij de werkzaamheden variëren van de uitvoering van grondwerk tot aan de aanleg, reconstructie en onderhoud van natuur en bijvoorbeeld riolering. Ook heeft Fuhler geruime ervaring in sloopwerk en het uitvoeren van bodemsaneringen. Opdrachtgevers zien het daarom vaak als een groot voordeel dat ze alle voorkomende werkzaamheden binnen projecten aan ons kunnen toevertrouwen in plaats van verschillende (onder)aannemers te moeten zoeken. Daarnaast onderscheiden we ons in het feit dat we de afzet en verwerking van eventuele restmaterialen kunnen verzorgen of de benodigde bouwstoffen kunnen leveren.

Fuhler voert niet alleen projecten uit op de traditionele methode op basis van een door de opdrachtgever uitgewerkt bestek met tekeningen, maar levert projecten ook Turn-Key of via Design & Construct op. Hierbij ontstaat een actieve rol bij de realisatie van projecten en meer verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Deze methode past perfect in onze bedrijfsfilosofie, want Fuhler denkt graag met haar opdrachtgevers mee. Bovendien nemen we in de rol van samenwerkingspartner; hiermee nemen wij u de zorgen uit handen en kunnen met onze kennis van de materie, inzicht en praktijkgerichte invalshoek efficiënte uitvoeringswijzen bedenken, waarbij vaak tijd en geld valt te besparen.

In die sfeer zullen afwijkingen met een positief gevolg voor de opdrachtgever worden besproken of worden positieve afwijkingen in het werk ‘gecreëerd’. Het terzake kundig personeel van Fuhler ziet de kansen hiertoe en zal het niet laten deze met de opdrachtgever te delen. Personeel van Fuhler is in staat om met beschikbare budgetten om te gaan. Actief meedenken en de drive om tot een totaaloplossing te komen is dan ook typerend voor Fuhler. Bij ons kunt u terecht voor het totaalpakket; van ontwerp en aanleg of vernieuwing tot en met de revisie.

Om u een indruk te geven van de mogelijkheden van de dienstverlening van Fuhler, geven wij elders op deze site  relevante en beeldende informatie over enkele projecten die wij in het verleden succesvol hebben uitgevoerd. Wellicht voor u aanleiding om te komen tot een constructieve samenwerking waarbij wij prijs, kwaliteit en klantgerichte dienstverlening hoog in het vaandel hebben staan. U kunt ons in dit verband inschakelen voor onder meer:

 • Uitvoeren van sloopwerkzaamheden
 • Ontgraven van bouwputten en waterlopen
 • Aanleg en onderhoud van natuur en landschappen
 • Aanleg en onderhoud van tuinen, parken
 • Aanleg en verwijderen bomen en houtopstanden
 • Aanbrengen van grondverbetering
 • Afzeven van grond
 • Levering van het benodigde zand en granulaat
 • Aanleg van verhardingen
 • Aanbrengen van leidingwerk
 • Afvoer en afzet van de vrijgekomen puin en grond
 • Aanleg en onderhoud van sportvelden
 • Onderhoud van sloten en bermen
 • Sneeuw-vrij maken van wegen en terreinen
 • Onkruidbestrijding.
© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week