Schoonebekerveld-West

Geplaatst op: 06-09-2021

In september starten we met onze werkzaamheden te behoeve van het project ‘N2000 hydrologische maatregelen Schoonebekerveld-West fase 1’.

Deze werkzaamheden staan in het teken van het behouden van de bijzondere natuur in het Bargerveen. In het Schoonebeekerveld West gaan we ongeveer 4,5 kilometer leem- en veenruggen aanleggen, waarmee verdere uitdroging van het gebied wordt voorkomen. Er worden watergangen gegraven en gedempt. Divers leidingwerk, raster en bosplantsoen wordt aangebracht. Terreinen worden ingezaaid. De 5 kilometer wandelpaden die door het gebied lopen gaan we ophogen. Het volume van het grondwerk is totaal ongeveer 450.000m3 zand, teelaarde, veen en leem.

We zijn er bijzonder trots op dat we weer een bijdrage aan het herstellen en verbeteren van dit geweldig mooi en bijzonder natuurgebied mogen leveren.

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week