prev
next

Inrichting Buffer-Noord Zwartemeer

Begin december 2016 zijn we in combinatie met Hoornstra, gestart met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Buffer Noord.
In september 2018 zijn de werkzaamheden opgeleverd.

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Noordzijde van de Hogeweg. Hier bevinden zich landbouwpercelen met een totaaloppervlak van circa 66 hectare. Dit terrein wordt ingericht als buffer (2 grote vijvers). Het grootste deel van het project bestaat in hoofdzaak dan ook uit het ontgraven en verwerken van totaal circa 700.000 m³ teelaarde, veen en zand uit de buffer. De teelaarde moet worden verwerkt in een kade rondom de buffer en het veen wordt verwerkt in omliggende op te hogen terreinen. Vrijkomend zand (uit de buffer) moet worden vervoerd naar het Bargerveen en verwerkt in kades in - en om het Bargerveen, waarbij in sommige gevallen het onderliggende veenpakket moet worden vervangen door zand en leem. Verder worden diverse paden aangebracht, waaronder ca. 13 km fietspaden van beton, vanaf de Langestraat door het projectgebied over de Laardijk en de Grenskade tot aan de Verlengde Noordersloot. 

Veen en zand
Het vrijkomende veen uit de buffer wordt gebruikt om omliggende (landbouw)percelen op te hogen. Vrijkomend zand uit de buffer wordt gebruikt voor het ophogen en versterken van kades en ophogen van paden in en om het Bargerveen. Daarbij moet soms het onderliggende veenpakket worden vervangen door zand en leem.

Nieuwe paden
Naast dit grondwerk worden ook diverse paden aangelegd. Waaronder circa 13 km aan betonnen fietspaden. Dit pad loopt vanaf de Langestraat, dóór het gebied, over de Laardijk en de Grenskade tot en met de Verlengde Noordersloot.

Planning
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd tussen december 2016 en 2018. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de 3 deelgebieden:
• Inrichting Buffer
• Grenskade
• Verwerkingslocaties

De 1ste fase omvat de inrichting van de buffer en de aanleg van de Grenskade met zand en veen uit de te ontgraven buffer. Dit gaat ongeveer 25 weken in beslag nemen. Maar, tijdens het broedseizoen (van medio maart t/m mei) worden de flora en de fauna met rust gelaten.
De 2de fase omvat het inrichten van de verwerkingslocaties. Dat zal ongeveer 28 weken in beslag nemen. Daarbij is het opnieuw de bedoeling om de werkzaamheden voor het broedseizoen af te ronden.

Duurzaamheid en Ecologie
Tijdens de uitvoering wordt optimaal rekening gehouden met ecologie en duurzaamheid. Zo wordt binnen het Projectgebied uitsluitend gebruik gemaakt van de modernste machines, met CO2-vriendelijke motoren (Stage IV/Euro 6). 

Infopunt
Heeft u verdere vragen of opmerkingen? Kom dan langs bij het Infopunt in de uitvoerdersunit aan de Hogeweg. Elke maandag tot en met vrijdag is er van 12.15 tot 13.00 uur inloopspreekuur. Daarbij fungeert onze uitvoerder als aanspreekpunt.

Meer informatie?
Zie ook onze projectwebsite: www.buffernoordzwartemeer.nl .

Diensten

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
2 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week