Boskap Engbertsdijksvenen zuid

Geplaatst op: 05-09-2022

In opdracht van Provincie Overijssel zijn we gestart met de uitvoering van bestek BH805-K001; ‘POP3.2 N2000 Engbertsdijkvenen boskap zuid’; het rooien van bomen en begroeiing (inclusief bijkomende werkzaamheden) in het staatsnatuurmonument Engbertsdijksvenen, een hoogveengebied in de gemeente Twenterand.

Het betreft een anti-verdrogingsmaatregelen t.b.v. N2000 maatregelen. Doel van de uit te voeren werkzaamheden is een vergroting van het areaal herstellende – en actieve hoogvenen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit het verwijderen van bos en begroeiing in het zuidelijke deel van Engbertsdijkvenen van zowel particulieren als Staatsbosbeheer, e.e.a. met inbegrip van het afzagen van stobben tot max 0,10 m boven maaiveld. Daarnaast zal er ook afrastering aangebracht worden in het gebied. Het beheerse van alles houtige opslag van o.a. berken 0 tot 5 meter op ca. had in het noordelijk deel gedurende 4 jaar (kap door derden), e.e.a. met inbegrip van het verwijderen van stobben. Beheersing van houtige opslag op ontboste terreinen gedurende 2 jaar na oplevering van de conform het beste ontdane bos en begroeiing op percelen van particuliere en Staatsbosbeheer.

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week