Gebiedsinrichting Verlengde Middenraai

Geplaatst op: 06-12-2021

In opdracht van Prolander voert Fuhler werkzaamheden uit ten behoeve van het project ‘Gebiedsinrichting Verlengde Middenraai’. Een natuurgebied ten noorden van Nieuw-Balinge tussen het Mantingerzand en Boswachterij Gees. Het project heeft als doel de vorming van een hydrologische buffer voor het Mantingerzand en de aanleg van een ecologische verbindingszone tussen het Mantingerzand, de Verlengde Middenraai en de Boswachterij Gees, waardoor de planten en dieren zich makkelijker kunnen verspreiden en verplaatsen. Hiermee verbetert in het gehele gebied de biodiversiteit en de genetische diversiteit.

Het UAVgc conract is met een gesloten grondbalans ontworpen; naar verwachting wordt circa 85.000m3 ontgraven en weer in het gebied aangebracht. Hiervan komt circa 25.000m3 vrij bij het ontgraven van 5km nieuwe afwatering rond particuliere percelen, het graven van poelen en het ontgraven van 1ha natuurvriendelijke oevers. Circa 25.000m3 komt vrij uit verschraling en ca. 15.000m3 uit het ontgraven van 7ha bouwvoor. Het overige komt vrij uit het graven van de slenk, de huidige A-watergang wordt verondiept, en het afgraven van een leemdepot. Van het vrijkomend materiaal is circa 35.000m3 nodig voor de aanleg van 7km landschappelijk en natuurtechnisch ingerichte kades, circa 25.000m3 gaat in 4ha antimuggen zones, ophogingen ten behoeve van verschraling en in ophogingen van enkele particuliere percelen. Circa 20.000m3 wordt verwerkt in 10km dempingen. Verder wordt in het werk 1,5km pad verwijderd, 325m duikers verwijderd, 15km nieuw raster aangebracht, 25ha ingezaaid, 4.000stuks plantgoed aangebracht, een gemaal aangebracht, 4 regelbare stuwen en 2 vaste stuwen aangebracht, 2 faunaduikers aangebracht, 2 verkeersdrempels aangelegd met 320m2 nieuw asfalt, 4 stalen boringen onder de weg door aangebracht, een grote rechthoekduiker aangebracht van 2m hoog en 3,5m breed en 1 oude werkschuur gesloopt.

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week