Beekherstel Voorste Diep / Flessenhals

Geplaatst op: 02-11-2020

In opdracht van Stichting Het Drentse Landschap zijn we in eind september gestart met de uitvoering van het project ‘Beekherstel Voorste Diep / Flessenhals’.

De helft van het projectgebied ligt rechts van de N34 (wanneer je vanuit Emmen richting Groningen rijdt), net voor Borger. De andere helft ligt omsloten tussen de weg Borger – Ees, het dorp Borger aan de noordzijde van het project en de voormalige voetbalvelden aan de oostzijde.

Aan de N34 zijde van het projectgebied wordt het kanaal meanderend aangelegd en worden poelen gegraven. Nabij de sportvelden wordt ook een meanderende watergang en enkele laagtes in het gebied gegraven. Ook wordt een watergang verlegd. Met de vrijkomende grond, wordt een groot deel van de watergangen functioneel gedempt en worden fraaie glooiingen in het landschap aangelegd. De werkzaamheden bestaan verder onder meer uit het verwijderen van beplanting, raster, duikers en afrasteringen, het van een vistrap en faunaduiker, het aanbrengen van verhardingen, bomen en bosplantsoen.

De werkzaamheden voorlopen zeer voorspoedig, we verwachten het project volgens planning (voor 31 december 2020) op te kunnen leveren.

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week