Duurzaam ondernemen

Fuhler BV houdt rekening met de effecten van haar bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij.

Zo streven we naar maximale beperking van milieubelasting, ofwel een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Het milieubeleid van Fuhler BV is geborgd in al haar processen, enkele voorbeelden: machine- en materiaalinkopen worden getoetst aan de modernste normen, waarbij met name brandstofverbruik en keurmerken bepalend zijn (bijvoorbeeld gebruik van Euro 5 / 6 materieel en biodiesel, cursussen over zuinig rijden en verwerking groenafval tot biomassa). Waar van toepassing zal gebruik worden gemaakt van machines met zeer lage bodemdruk, ter voorkoming van schade aan bodemstructuur.  Leveranciers worden pro-actief benaderd voor hun aandeel in het verminderen van milieubelastende grondstoffen en/of producten en bijvoorbeeld het verminderen van verpakkingen en transport-bewegingen.

Administratief streven we ernaar om zo veel mogelijk ‘digitaal’ te werken, waar mogelijk zonder gebruik van papier. Fuhler biedt haar medewerkers kans hun talenten verder te ontwikkelen. Daarnaast vindt het bedrijf het belangrijk om een omgeving creëren waarin het leuk is om te werken, met een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Fuhler heeft deze processen aantoonbaar in haar handboeken vastgelegd volgens de diverse ISO normeringen (9001 en 14001). Onze eigen KVGM afdeling audit en adviseert actief op de werkvloer op deze aspecten.

Het sponsorbeleid van Fuhler richt zich op regionale en landelijke sportclub aspecten op met name amateurniveau, mensen met beperkingen, ouderen en jeugd.

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week