Winkelcentrum ‘Poelmarkt’ Lisse

Projectnaam: Vernieuwing van Winkelcentrum ‘Poelmarkt’ in Lisse
Opdrachtgever: Gemeente Lisse, Urban Interest en Stero bouw
Uitvoeringsduur: Juni tot augustus 2013

Binnen dit project zijn lichtmasten verplaatst. Bomen en begroeiing zijn verwijderd en verharding is opgenomen (deels hergebruikt). Grondwerk is verricht ten behoeve van de uitbreiding van de parkeerplaatsen, de aanleg van paden en aanpassing van het trottoir. Diverse verhardingsmaterialen zijn geleverd en aangebracht, inclusief verkeers- en parkeervoorzieningen. Inspectieputten zijn aangepast en kolkkoppen zijn vervangen. Inrichtingselementen zijn geplaatst en de bermen en groenstroken zijn ingericht. Het project is door Fuhler volledig uitgevoerd als Design & Construct, dat wil zeggen dat Fuhler het gehele traject heeft uitgevoerd, vanaf het inventariseren van de wensen, eisen en randvoorwaarden (communicatie met diverse partijen), het opstellen van een Programma van Eisen en het vervaardigen van een bestek en ontwerptekeningen tot en met het uitvoeren van de feitelijke werkzaamheden.

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week