Teerputten Vasse

Projectnaam: Bodemsanering teerputten Vasse
Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Uitvoeringsduur: 2010-2013

De sanerings-locatie heeft een totale oppervlakte van circa 24.000 m2. Op de locatie liggen twee voormalige zandwinputten, die vanaf eind vijftiger jaren tot begin zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn volgestort met zuurteer. De afgelopen decennia stroomde er regelmatig teer uit de teerputten. Het betreft één van de grootse vuilstorten en bodemverontreinigingen van Oost-Nederland. Het hoofddoel van de sanering is het opheffen/voorkomen van teererupties waardoor (contact-)risico’s voor humane blootstelling wordt voorkomen en dat de gewenste functie kan worden gerealiseerd, namelijk natuur. Om deze doelstelling te realiseren is gekozen voor het aanbrengen van een minerale en synthetische afdeklaag, een stabiele afdekconstructie die voorkomt dat hemelwater via de teerput het grondwater vervuild. Fuhler scoort met deze oplossing het beste op duurzaamheid, kosten, milieurendement, uitvoeringsrisico’s en effect op de omgeving. De werkzaamheden omvatten o.a. het ontgraven, vervoeren en verwerken van verontreinigde grond in werkdepot. Aanbrengen en breken/vergruizen kalk. Aanbrengen bioactieve laag, levering en aanbrengen ca. 24.000 m2 Trisoplast. Aanbrengen leeflaag met grond uit depot. Ontwerp en realisatie conform UAV-Gc. Het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering is gerealiseerd in nauwe samenwerking met Plegt-Vos Milieu uit Langeveen (combinant). In het najaar van 2013 is het gebied opnieuw ingericht en ingepast in de natuur.

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week