Grondwerk en bomenkap N366

Projectnaam: Grondwerk en bomenkap N366 Pekela-Stadskanaal
Opdrachtgever: Provincie Groningen
Uitvoeringsduur: Februari 2018 - December 2019

In het kader van de aanpak van de bermen langs de N366 en een geplande verbreding / verlegging van deze weg, hebben we in opdracht van Provincie Groningen de werkzaamheden conform bestek 'Grondwerk en bomenkap N366 Pekela-Stadskanaal' mogen uitvoeren. De werkzaamheden vonden plaats t.p.v. het trace tussen Pekela en Stadskanaal, zijn in het begin van februari 2018 gestart met het verwijderen van de bomen en zijn eind 2018 afgerond. 
Binnen dit project zijn onder meer bomen en begroeiing verwijderd en is de watergang langs de N366 verlegd. Op enkele locaties zijn duikers aangepast of nieuw aangelegd en er zijn onder ons BRL certificaat op verschillende plekken diverse bodemverontreinigingen gesaneerd.

Diensten

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week