Afwerken stortplaats ‘De Bolmert’

Projectnaam: Afwerken stortplaats ‘De Bolmert’ te Roderwolde
Opdrachtgever: Provincie Drenthe
Uitvoeringsduur: September - november 2011

Het afdekken (aanbrengen van een schone leeflaag) van voormalige stortplaats de Bolmert en het afplaggen van natuurterreinen. Betreft het verwijderen van afval ter plaatse van de te plaggen percelen en het verwijderen van ca. 2.500 meter afrastering. Het plaggen van bestaande weide percelen (ca. 11,3 ha en ca. 21.000 m³ veen/klei) met behulp van hydraulische rupskranen voorzien van brede rupsplaten en de grond vervoeren in rupsdumpers naar de plaats van verwerking. Grond verwerken in leeflaag (min. 0,50 m) op de huidige deklaag van Stortplaats De Bolmert. Inclusief het toepassen van bemalingen, het inzaaien van de stortplaats met een bloemrijk grasmengsel en het planten van ca. 17.700 stuks bosplantsoen (diverse soorten en maten) in verschillende plantvakken.

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week