Herinrichting stortplaats de Vellert

Projectnaam: Sanering en herinrichting stortplaats de Vellert te Apeldoorn
Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn
Uitvoeringsduur: 2007-2008

Betreft het IBC saneren onder 3T2F van ca. 100.000 m³ en het saneren van grondwater m.b.v. diepdrainage. De stortplaats van 57.500 m² heeft een nieuw profiel inclusief afwatering gekregen en is met een enkelvoudige bovenafdichting (AVI-slakken, geotextiel, minerale afdichtingslaag en een leeflaag) afgedekt. Verder het aanbrengen van een diepdrain, persriool en diepriool, PP-leidingwerk ø250 tot ø500 en eivormig betonriool. Buiten de stortplaats zijn twee vijvers natuurtechnisch gegraven. Als laatste zijn diverse recreatieve voorzieningen, flora- en fauna voorzieningen en fiets- en voetpaden aangebracht met element- en asfaltverhardingen met soms zeer steile taluds.
De stortplaats is op deze manier omgevormd tot een volwaardig park met verschillende (recreatieve) mogelijkheden 

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week