Inrichting Elperstroom

Projectnaam: Inrichting Elperstroom
Opdrachtgever: Staatsbosbeheer, “Hart van Drenthe”
Uitvoeringsduur: 15 september 2014 - eindoplevering 15 maart 2015

Werkzaamheden in het beekdalgebied van de Elperstroom ten behoeve van natuurbouw in de beheereenheid “Hart van Drenthe”.Betreft het verrichten van diverse opruimingswerkzaamheden (diverse duikers, stobben, kunstwerken) en het frezen van de humeuse bovengrond. Het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond t.b.v. natuurbouw (waarvan circa 18 hectare / 25.000m³ plagwerkzaamheden), het dempen en verleggen van circa 9.000 meter watergangen. Verder worden er o.a. een poel en een aantal slenken in het gebied gemaakt en een depot ontgraven. 

Diensten

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week