Inrichting Buffer-Noord Zwartemeer

Projectnaam: Inrichting Buffer-Noord Zwartemeer
Opdrachtgever: Prolander, namens de provincie Drenthe
Uitvoeringsduur: December 2016 - september 2018

De werkzaamheden bestonden uit:
• het inrichten van de nieuwe waterbuffer (2 grote vijvers van 700.000m3)
• het versterken van de kades in het Bargerveen
• het realiseren van een nieuwe fietspad van ca. 13km langs de Runde
• de grondwerkzaamheden aan het nieuwe fietspad langs de Duitse grens.

Een terrein van circa 66 hectare is ingericht als buffer (2 grote vijvers). Het grootste deel van het project bestond in hoofdzaak dan ook uit het ontgraven en verwerken van totaal circa 700.000 m³ teelaarde, veen en zand uit de buffer. De teelaarde is verwerkt in een kade rondom de buffer en het veen is verwerkt in omliggende op te hogen terreinen. Vrijkomend zand (uit de buffer) is vervoerd naar het Bargerveen en verwerkt in kades in - en om het Bargerveen, waarbij in sommige gevallen het onderliggende veenpakket is vervangen door zand en leem. Verder zijn diverse recreatieve paden aangebracht, waaronder ca. 13 km fietspaden van beton. 

Diensten

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week