Inrichting Bargerveen West

Projectnaam: Inrichting Bargerveen West
Opdrachtgever: Provincie Drenthe
Uitvoeringsduur: 1 juli 2013 - 15 september 2013

Werkzaamheden in natuurgebied Bargerveen, waaronder het verrichten van diverse opruimingswerkzaamheden (duikers, betonplaten, stobben) en het frezen van 3.255 are zijnde een voorbereidende grondbewerking. Het grootste deel van het werk betrof echter het graven, vervoeren en verwerken van grond. Totaal circa 82.000m³, waarvan circa 13.400m³ uit plagwerkzaamheden, 29.600m³ uit het graven van ca. 4.350m natuurvriendelijke oevers en 20.000m³ uit natuurbouw. Verder zijn er o.a. een poel en een aantal slenken en watergangen in het gebied gemaakt en twee bestaande depots ontgraven. Vrijkomende grond en zand is in een ophoging verwerkt en in diverse kades, deze zijn vervolgens ingezaaid. Verder zijn onder meer duikers aangelegd en stuwen gebouwd en is raster aangebracht.

Diensten

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week