Bodemsanering Parallelweg

Projectnaam: Bodemsanering Parallelweg
Opdrachtgever: Bewoners
Uitvoeringsduur: Juli 2018

In opdracht van de eigenaar van het perceel hebben we ter plaatse van de achtertuin van een perceel aan de Parallelweg in Emmen een 3T bodemsanering op metalen uitgevoerd.
Bij dit project hebben we het gehele traject begeleid; vanaf het uitvoeren van bodemonderzoeken, overleg met het Bevoegd Gezag, het opstellen van het Saneringsplan, tot aan de feitelijke uitvoering van de sanering en herinrichting. In verband met de beperkte ruimte, is het werk uitgevoerd met aangepast (klein) materieel. We hebben ook hier optimaal met opdrachtgever trachten mee te denken. In dit project bijvoorbeeld vertaald in optimale planvorming en communicatie met omwonenden.

Diensten

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week