Beekherstel

Projectnaam: Beekherstel Voorste Diep / Flessenhals
Opdrachtgever: Stichting Het Drentse Landschap
Uitvoeringsduur: augustus 2020 – maart 2021

De helft van het projectgebied ligt rechts van de N34 (wanneer je vanuit Emmen richting Groningen rijdt), net voor Borger. De andere helft ligt omsloten tussen de weg Borger – Ees, het dorp Borger aan de noordzijde van het project en de voormalige voetbalvelden aan de oostzijde.
Aan de N34 zijde van het projectgebied is het kanaal meanderend aangelegd en zijn enkele poelen gegraven. Nabij de sportvelden zijn ook een meanderende watergang en enkele laagtes in het gebied gegraven. Ook is een watergang verlegd. Met de vrijkomende grond is een groot deel van de watergangen functioneel gedempt en zijn fraaie glooiingen in het landschap aangelegd. De werkzaamheden bestonden verder onder meer uit het verwijderen van beplanting, raster, duikers en afrasteringen, het van een vistrap en faunaduiker, het aanbrengen van verhardingen, bomen en bosplantsoen.

Diensten

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week