BRM woonwijk Lange Streken II

Projectnaam: BRM woonwijk Lange Streken II
Opdrachtgever: Gemeente Noordenveld
Uitvoeringsduur: 2010-2011

Het bouwrijp maken van een toekomstige nieuwbouwlocatie aan de zuidkant van Peize. Het uit voeren werk bestond in hoofdzaak uit het toepassen van wegafzettingen en diverse omleidingsroutes, het verwijderen van bomen, begroeiing en afrastering, het verwijderen van bestaand leidingwerk, kolken en putten en het  opbreken van straatwerk: betonstraatstenen,  asfaltverharding en kantopsluiting. Naast grondwerk t.b.v. de cunetten is grond ontgraven ten behoeve van diverse watergangen en een vijver. Beton- en PVC riool is aangebracht, inclusief huis- en kolkaansluitingen, uitstroomvoorzieningen en diverse (stuw)putten. Persriool is aangelegd en een GWA gemaal. Horizontale drainage is aangebracht. Verhardingslaag aangebracht van ca 9.000 m² ongebonden steenmengsel en straatwerk van straatbakstenen in blokverband, opsluitbanden van beton. 

Diensten

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week