BRM en WRM WC Emmerhout

Projectnaam: BRM en WRM Winkelcentrum Emmerhout
Opdrachtgever: Bucketwood (Urban Interest en Gemeente Emmen)
Uitvoeringsduur: 2010-2014

Bouwrijp en Woonrijpmaken van Winkelcentrum Emmerhout in Emmen. Werkzaamheden omvatten onder meer het verwijderen straatmeubilair, groen, rioleringen en (asfalt)verhardingen. Het aanbrengen van 650m hoofdriool, DWA-riool en IT-riool inclusief putten (randen) en kolken. Aanbrengen verzamelleiding en huisaansluiting DWA / RWA. Aansluitingen maken op bestaand riool. Ontgraven, vervoeren, verwerken van zand en grond t.b.v. verhardingen en groen, op te hogen terrein. Aanbrengen van kolken en roostergoten. Aanbrengen van kantopsluitingen. Het aanbrengen van een funderingslaag, straatlaag en circa 28.000m2 elementverhardingen. Het aanbrengen van divers straatmeubilair en verkeersborden en openbare verlichting. Het aanplanten van diverse soorten bomen en sierplantsoen, inzaaien van gazon. Advies planvorming en aanpassing van het ontwerp.

Diensten

© 2014 Fuhler BV,  Nieuwsarchief  |  Disclaimer  |  Sitemap  |  WKA-gegevens
Website door Ediso
4 Vacatures beschikbaar Co2 & Millieu Nieuws
0591 670 444 24 uur per dag, 7 dagen per week